Mediacje w sprawach karnych

Mediacja karna (inaczej nazywana mediacją ofiara-sprawca) jest jedną z możliwych dróg postępowania wobec konfliktów, które regulowane są przez kodeks prawa karnego (np. kradzież, napad, rabunek, pobicie, uszkodzenie mienia). Opiera się na spotkaniach trzech stron – ofiary, sprawcy oraz mediatora. Źródłem koncepcji mediacji karnej jest idea sprawiedliwości naprawczej.

Centralnym punktem w mediacji karnej jest osoba poszkodowana, jej uczucia (tj. złość, smutek, strach, upokorzenie, wstyd), obawy, potrzeby i oczekiwania wobec dalszego zachowania sprawcy tj. rekompensaty czy zadośćuczynienia (np. publiczne przeprosiny, odszkodowanie finansowe, naprawa zniszczonej rzeczy).

About the Author

Mediator