Kontakt

Wniosek o przeprowadzenie mediacji: druk mediacje .doc

Mediator Sądowy
mgr Jolanta Chlebowska
ul. Tuwima 2
42-200 Częstochowa

tel. kom.: 0 502 506 812
e-mail: jchlebowska@mediator.czest.pl

Jak skorzystać z mediacji?

W sprawach prywatnych, które nie toczą się przed sądem, należy skontaktować się z Mediatorem pod numerem telefonu: 0 502 506 812 lub mailowo na adres: jchlebowska@mediator.czest.pl. Najlepiej, gdy strony konfliktu wcześniej zdecydują się na udział w mediacji i wspólnie zgłoszą się do mediatora. Jeśli jednak mamy problem z zapytaniem drugiej osoby o zgodę na udział w postępowaniu mediacyjnym, należy skontaktować się telefonicznie z mediatorem i poprosić o pośrednictwo w kontaktach.

W przypadku, gdy sprawa jest już w sądzie należy przede wszystkim skonsultować się ze swoim pełnomocnikiem, by ten złożył wniosek do sądu o skierowanie stron do mediacji. W większości przypadków sędziowie sprzyjają polubownemu zakończeniu sprawy i zgadzają się na nią.

odbiór poczty dla pracowników