O mnie

KIM JESTEM?

JESTEM MEDIATOREM od 2000 roku.

MOJĄ misją jest:
POKOJOWE ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW
głównym moim zadaniem jest:
TROSKA O UNIKANIE KONFLIKTÓW

Mediator sądowy Jolanta Chlebowska

Od 2000 r. jestem czynnym mediatorem.

Ukończyłam Kurs Mediacji, prowadzony przez Polskie Centrum Interakcji i Negocjacji w Warszawie.

W 2000 r. otrzymałam Dyplom ukończenia warsztatów „Mediacja między ofiarą i sprawcą” organizowanym przez Stowarzyszenie Penitencjarne „PATRONAT”.
Zespół ds. Wprowadzania Mediacji w Polsce prowadzone przez Centrum Negocjacji w Warszawie.

W Senacie ukończyłam kurs uzupełniający dla mediatorów „Mediacja w prawie karnym”

W kwietniu w 2000 r. w Senacie złożyłam i podpisałam przyrzeczenie MEDIATORA

Jestem wpisana do wykazu osób prowadzących mediacje w okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie w:
– sprawach karnych,
– sprawach cywilnych,
– sprawach dla nieletnich.

Jestem członkiem Polskiego Centrum Mediacji w Warszawie.

Członek Stowarzyszenia Mediatorów w Częstochowie.

Obszarem moich sukcesów jest:

POZASĄDOWE ŁAGODZENIE JUŻ ISTNIEJĄCYCH SPORÓW.
Służę głównie pomocą w rozwiązywaniu sporów między ludźmi, firmami, organizacjami, urzędami itp. Konflikty, które za moim pośrednictwem strony zamieniają w satysfakcjonujące wszystkich ugody, dotyczą spraw:

1. rodzinnych np. alimenty, opieka nad dziećmi, podział obowiązków rodzinnych, przywracanie psychologicznej równowagi w związkach zagrożonych rozpadem,
2. majątkowych np. podział majątku dorobkowego małżeńskiego, długi, sprawy spadkowe itp.,
3. gospodarczych np. zobowiązania finansowe, niezrealizowane płatności lub usługi itp.,
4. karnych np. sprawiedliwość naprawcza, jak zadośćuczynienia dla pokrzywdzonych, zwiększanie szansy rehabilitacji społecznej dla sprawców czynu karalnego czyli przywrócenia sprawcy społeczeństwu.

Moje kwalifikacje opieram na wiedzy i umiejętnościach zdobytych na studiach pedagogicznych, podyplomowych oraz kursie i treningach dla mediatorów dysponującej wieloletnią tradycją pedagogiczno-psychologiczną.

Nie zakładam, że wiem więcej i lepiej, ale że wiem być może inaczej, a moja wiedza i doświadczenie tych, od których się uczyłam wprowadza zmiany, może okazać się cennym uzupełnieniem. Kontakt ze mną na mediacji przyczynia się do spojrzenia na stare sprawy z nowej perspektywy.

Daje wędki, a nie ryby,
nie wchodząc w kompetencje moich klientów.