Mediacje w sprawach rodzinnych

Mediacja rodzinna to jeden ze sposobów rozwiązywania konfliktów między członkami rodziny. Zakres spraw, które mogą podlegać mediacji jest bardzo szeroki. Najczęściej po pomoc mediatora sięgają osoby, dla których mediacja jest alternatywą wobec postępowania sądowego. Warto jednak podkreślić, że tak być nie musi i dobrze jest skorzystać z mediacji na wcześniejszym etapie konfliktu.

W odróżnieniu od innych sposobów rozwiązywania konfliktów mediacja bazuje na przekonaniu, że możliwe jest doprowadzenie do sytuacji obopólnej wygranej, czyli  do zaspokojenia istotnych dla obu stron potrzeb i interesów. Oznacza to, że w mediacji nie ma strony przegranej.

Jest to tym bardziej ważne, że wygrana wyłącznie jednej strony prawie zawsze wiąże się z poczuciem porażki u drugiej. W przypadku rodziny w naturalny sposób przekłada się to na przegraną dla wszystkich, zwłaszcza uwikłanych w konflikt dzieci. Porażka często bowiem prowadzi do ujawnienia się takich emocji jak żal, poczucie krzywdy, złość, chęć odwetu, bezradność. Może to powodować między innymi chęć sabotowania ustaleń sądu.

Tu właśnie najlepiej ujawnia się podstawowa siła mediacji. Wspólna, dobrowolna praca nad osiągnięciem porozumienia prowadzi do wytworzenia w stronach poczucia odpowiedzialności za wypracowane rozwiązanie i w konsekwencji przestrzeganie jego zasad.

KIEDY STOSOWAĆ Mediacje rodzinne pozwalają rozwiązywać niemal wszystkie konflikty między członkami rodziny, w których samodzielne dojście do porozumienia nie udało się.

W szczególności udział mediatora pomaga w ustaleniu:

 • Spraw około rozwodowych, w tym:
 • Warunków rozstania
 • Sposobów opieki nad dziećmi
 • Miejsca zamieszkania dzieci
 • Kwestii finansowych i podziału majątku
 • Kontaktów dzieci z dalszą rodziną
 • Konflikty małżeńskie;
 • Konflikty między rodzicami a dziećmi;
 • Konflikty powstające na tle konieczności zapewnienia opieki potrzebującym jej członkom rodziny;
 • Konflikty w rodzinach zastępczych i adopcyjnych;
 • Sprawy majątkowe, w tym sprawy spadkowe; Kontrakty przedślubne (intercyzy);
 • Konflikty w rodzinach rekonstruowanych;

About the Author

Mediator