Mediator sądowy

Mediator sądowy Jolanta Chlebowska w Częstochowie

Prawością jest
sprawy sporne rozstrzygać raczej słowami aniżeli czynami;
i orzeczenie rozjemcy przenosić nad wyrok sądu,
bo rozjemca dostrzega to, co prawe,
a sędzia widzi tylko ustawę…

/Etyka Nikomachejska/

mediator Częstochowa

POTRZEBUJESZ POMOCY
W ROZWIĄZANIU
PROBLEMU – KONFLIKTU!

– Rodzinnego, sąsiedzkiego, karnego, gospodarczego.

 

SKORZYSTAJ Z POMOCY MEDIATORA !!

Posiadam uprawnienia do prowadzenia postępowań w sprawach sadowych: karnych, cywilnych, rodzinnych, nieletnich oraz pozasądowych (prywatnych).

Ugoda zawarta przed mediatorem podlega zatwierdzeniu przez sąd i ma moc prawną ugody zawartej przed sądem.

Każdy ma prawo do dwóch darów:
trafienia do celu i błądzenia
w tym drugim przypadku.
zawsze znajdzie się ktoś mądry,
kto sprowadzi nas na właściwą drogę.”

/PAOLO COELHO/